Bugetare participativa locala - de la teorie la practica

Comunicat

                    Asociatia Pro Democratia Club Brăila şi Asociaţia “DANROM”

 

   În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2013, în localitatea Făurei s-a desfășura proiectul   “Bugetare participativă locală – de la teorie la practică!”, în cadrul acestui proiect a fost creat o celulă de planificare locală bugetară, rolul acestei celule este de a identifica  cel puţin o nevoie prioritară în comunitatea locală şi introducerea acesteia în propunerea bugetară pentru anul 2014; Celula de planificare locală a lucrat pe parcursul a 4 zile şi a realizat un model de participare în realizarea bugetului public; Celula de planificare a abordat o metodă care să implice cât mai mulţi cetăţeni din localitate în vederea identificării acestei nevoi, metodă pe care a aplicat-o până la realizarea evenimentului tip masă rotundă.

Responsabili cu realizarea activităţii:  Asociatia Pro Democratia Club Brăila şi Asociaţia “DANROM”.

Bugetare participativă locală – de la teorie la practică!”

 

        Solicitant (aplicant principal)

Denumirea legală completă: Asociatia Pro Democratia Club Brăila

               Parteneri

 

În municipiul Brăila vom lucra cu Federaţia Uniunii Asociaţiilor de Proprietari Brăila

În oraşul Ianca vom lucra cu  Asociația cultural-istorică “Muzeul

În oraşul Făurei vom lucra cu  Asociaţia “DANROM” 

În comuna Chiscani vom lucra cu  Asociatia Vasiliada 2012

 

Scopul şi obiectivele proiectului

 

Scopul proiectul este de a implica comunităţile locale în realizarea bugetului public

 

Procesul de bugetare participativa (BP) este cea mai recentă inovaţie în organizarea procesului democratic şi implicarea cetăţenilor în realizarea şi implementarea politicilor publice locale.

Procesul de bugetare participativă presupune că o instituţie publică lasă cetăţenii să decidă direct ce se întâmplă cu o parte din bugetul respectivei instituţii. Cetăţenii sunt implicaţi pe tot parcursul procesului, ei stabilesc priorităţile, ei propun proiecte şi apoi selectează prin vot respectivele proiecte, urmând ca autoritatea publică angajată într-un astfel de proces să implementeze proiectele preferate de cetăţeni, exact aşa cum ar fi făcut dacă decizia era luată de către instituţie.

 

Aspectul inovativ constă în a dezvolta un mecanism de bugetare participativă la nivel local prin intermediul unor celule de planificare ce beneficiază de servicii de mentorat. Totodată ar fi primul judeţ din România în care se propune implementarea unui mecanism de bugetare participativă în 4 localităţi cu ranguri diferite, cu probleme sociale şi economice diferite, dar şi cu posibilităţi de dezvoltare diferite. 

 

Proiectul propus de noi va produce efecte în domeniul mobilizării şi responsabilizării cetăţenilor:

 • Responsabilizarea cetăţenilor va fi realizată prin evenimente de informare şi instruire: seminar, masă rotundă;
 • Mobilizarea cetăţenilor în construirea şi implementarea unui mecanism de bugetare participativă locală ca urmare a capacitării şi implicarea cetăţenilor în acţiuni comunitare cu ajutorul mentorului ce va fi în permanent contact cu celulele de planificare;
 • Recunoaşterea publică a implicării cetăţenilor şi a schimbărilor pozitive ce pot avea loc în comunitatea locală va fi în cadrul evenimentului final din proiect.

 

Astfel:

 • se va dezvolta câte un mecanism de implicare civică locală în construirea bugetului local;
 • mentorul va avea rolul de a capacita cetăţeni implicaţi în celula de planificare, aceştia fiind învăţaţi cum să mobilizeze comunitatea într-un proces de bugetare participativă;
 • cetăţenii vor participa la elaborarea şi adoptarea deciziilor publice locale în ceea ce priveşte viitoarele investiţii din localitate;
 • vor fi acţiuni de promovare şi informare a cetăţenilor – masa rotundă propusă de noi împreună cu alte modalităţi propuse de celula de planificare locală.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •