Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a romilor în România 

Raportul de față a fost elaborate de către o coaliție de organizații din România, sub coordonarea Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Romi, care a inclus:
• Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”
• Asociația Nevo Parudimos
• Asociația DANROM Făurei
• Asociația Pro Roma
• Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România
• Asociația E-Romnja
• Fundația HEKS/EPER România
• Agenția de Dezvoltare Comunitară „Inter-Activa”
• Fundația Policy Centre for Roma and Minorities
• Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN
• Fundația Terre des hommes România
Bazându-se pe domeniul de expertiză al fiecăruia, membrii coaliției au împărțit între ei subiectele de raportare, iar un grup de membri cu expertiză a asigurat structurarea și organizarea finală a textului.
Următorii reprezentanți ai coaliției au contribuit la pregătirea prezentului raport: Florin Moisă și Daniela Tarnovschi (Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi), Alexandra Hossu (Agenția pentru Dezvoltare Comunitară „Împreună”), Aurelia-Carmen Gheorghe (Asociația E-Romnia), Daniel Caraivan (Asociația DANROM Făurei), Margareta Hertanu (Asociația Pro Roma), Iuonaș Norbert (Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România), Ioana Ardelean (Fundația HEKS / EPER România), Mirabela Pâslariu (Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN).
Raportul a fost elaborate în cadrul proiectului-pilot Monitorul Civil al Romilor, „Dezvoltarea capacității societății civile rome și consolidarea implicării sale în monitorizarea strategiilor naționale de integrare a romilor". Proiectul pilot este implementat la solicitarea Comisiei Europene, DG Justiție și Consumatori. Acesta este coordonat de Universitatea Central Europeană (CEU), Centrul pentru Studii Politice (CPS), în parteneriat cu Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Romi (ERGO Network), Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) și Fondul pentru Educația Romilor (REF) și a fost implementat cu aproximativ 90 de ONG-uri și experți din cele 27 State Membre.
Raportul a fost pregătit pentru Comisia Europeană. Totuși, acesta reflectă exclusiv opiniile autorilor și nici Comisia, nici o terță parte (inclusiv Universitatea Central Europeană) nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acest raport.