Raport 2017

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL

ASOCIAȚIEI “DANROM”  FĂUREI

2017

CUVÂNT ÎNAINTE

 

Anul 2017 evidențiază situația critică în care se află comunitățile de romi din România. Indiferența statului, rapoartele locale, județene și cele guvernamentale fără bază reală și întocmite pentru a creea o imagine pozitivă, dar ireale stă la baza eșecului incluziunii romilor, totodată discriminarea și lipsa sancțiunilor actelor de discriminare, prejudecățile și lipsa campanilor de combatere a anti-tigănismului  sunt la fel de importante în rezultatele slabe pe care Romania le inregistrează cu privire la întegrarea romilor. Încă vorbim de comunități de romi fără alimentare cu apă potabilă, canalizare și curent electric, încă vorbim de evacuări forțate în care primăriile nu respectă legislația în vigoare. Ceea ce concluzionează că nu există progres în comparație cu anii din urmă.

Societatea civilă romă, spre sfârșitul anului face o mișcare importantă, cele mai importante organizații ale romilor, cei mai importanți activiști se reunesc sub o singură umbrelă. Este un moment foarte important, dar venind atât de târziu, acest nucleu fiind așteptat cu mulți ani în urmă, este privit cu scepticism de către romi, rămâne ca timpul să ne dovedească efeciența acestei grupări.

Ar mai trebui spus că societatea civilă romă trece printr-o perioadă grea  a finanțărilor europene, statul îngreunând accesare si implementarea proiectelor cu finațare europeană, probabil că în timp foarte multe organizații vor dispărea.      

Anul 2017 a fost pentru organizția DANROM foarte important datorită parteneriatelor, entități ce ne-au susţinut în activităţile pe care le-am desfăşurat, ţin să le mulţumesc pentru încredere acordată Fundaţiei Romani Criss, Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, Asociaţia Partida Romilor “Pro-Europa”- Brăila, Asociația Nevo Parudimos, Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Asociația Juriștilor Romi din România, Central European University, Banca Mondială, Institutul Național Democrat (NDI), Centrul de Studii Juridice și Drepturile Omului.

Vă invit să răsfoiţi paginile raportului nostru anual, pentru că în fiecare pagina este o parte din noi, din activitatea noastra care a presupus mult efort, multă dăruire, incertitudini dar şi speranţă.

Multumesc tuturor celor care s-au implicat în activităţile noastre, multumesc partenerilor, sponsorilor şi donatorilor noştri.

                                                                                         

 

   Daniel Caraivan

                                                                                                Preşedinte

 

www.asociatiadarom.com

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL

ASOCIAȚIEI “DANROM”  FĂUREI

2017

Anul 2017 a reprezentat un an foarte important pentru echipa noastră, organizaţia a reuşit să fie selectată in trei cele mai importante grupuri de lucru la nivel naţional.

1, GRUPUL DE DIALOG ŞI COOPERARE PENTRU INCLUZIUNEA ROMILOR ( ROMA SOUNDING BOARD )

Grup iniţiat de BANCA MONIDIALĂ, selecţia a fost făcută la nivel naţional, au fost selectate 16 ong-uri.

Scopul iniţiativei este de a consulta societatea civilă romă cu privire la următoarelor acţiuni desfăşurate de către Banca Mondială în România cu privire la persoanele de etnie romă.

Stagiul de impelementare este în curs de realizare (lucrările grupului sunt în desfășurare și nu pot fi făcute publice ne având o formă finală).

2. ROMA CIVIL MONITOR

Grup iniţiat de CEU (Central European University), finanţat de Comisia Europeană, selecţia a fost făcută la nivel naţional, au fost selectate 12 ong-uri.

Scopul proiectului este de a monitoriza şi raporta către Comisia Europeană implementarea de către statul român a măsurilor cuprinse Strategia de incluziune a persoanelor de romilor.

În primul trimestrul al anului 2018 va fi făcut public primul raport privind implementarea de către statul român a măsurilor cuprinse Strategia de incluziune a persoanelor de romilor. Acest raport va fi publicat și pe site-ul Asociaţia “DANROM”  (www.asociatiadanrom.com )

3. CONSILIUL CONSULTATIV AL AGENTIEI NATIONALE PENTRU ROMI

Grup iniţiat de Agenţia Naţională pentru Romi, au fost selectate 61 ong-uri, selecţia a fost făcută la nivel naţional şi internaţional.

Scopul iniţiativei este de a consulta societatea civilă romă cu priviri la măsurile de incluziune a persoanelor de etnie romă.

Având în vedere necesitatea de a asigura comunicarea cu toți actorii sociali implicați în procesul de incluziune socială a romilor, Agenția Națională pentru Romi, instituție de specialitate a administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Guvernului României și în coordonarea Primului Ministru, cu rolul de a elabora politica şi strategia Guvernului în domeniul protecţiei drepturilor minorităţii romilor și de a aplica, coordona, monitoriza și evalua măsurile din domeniile sectoriale de intervenţie cuprinse în strategia națională de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, în parteneriat cu Punctul Național de Contact pentru Romi din cadrul MDRAPFE, organism responsabil de monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor cuprinse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, și-au propus să dezvolte un proces de consultare efectiv cu societatea civilă a romilor, la toate nivelurile, care să conducă la implementare măsurilor ce vizează incluziunea socială a romilor din programul de guvernare și la redefinirea viziunii cu privire la politicile de incluziune a romilor.

          Întâlnirile, atelierele de lucru ale Consiliului Consultativ al Agenției Naționale pentru Romi la care va participa și Asociaţia “DANROM”, vor fi făcute publice pe site-ul organizației  ( www.asociatiadanrom.com ).

4. BIROU DE CONSULTANȚĂ EDUCAȚIONALĂ PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚII ROMI (BCE DANROM)

Scop:

BCE oferă servicii gratuite de consultanță educațională privind oportunitățile de studiu pentru ca elevii și studenții romi.

Obiectiv:

BCE oferă sprijinul necesar privind procesul de aplicare, costuri, burse și surse de finanțare disponibile, posibilități de cazare și de transport pentru ca elevii și studenții romi să facă alegerea corectă.

Activiăți:

1. Consultanță individuală gratuită pentru elevii și studenții romi, pentru toate programele de studiu din România.

2. Evaluare printr-un interviu, pentru a determina nivelul academic, activitățile extracurriculare importante pentru dosarul de admitere și recomandarea de activități noi, care vin în sprijinul aplicației.

3. Orientare în carieră și în alegerea celui mai potrivit program de studiu, evaluare vocațională, teste de orientare profesională.

4. Asistență și aplicații pentru burse studențești pentru programele de licență și master.

5. Asistență  pentru adaptarea la noul mediu de studiu si contact pentru cazuri de urgenta.

6. Oferirea de recomandări necesare pentru ocuparea locurilor destinate romilor din licee și facultăți.

Serviciile de consultanta educationala oferite de BCE sunt gratuite.

Pentru a beneficia de servicile acestui program solicitați formularul de înscriere. Solicitarile pot fi trimise la mail caraivan100@yahoo.com sau pe pagina de facebook a Asociaţiei “DANROM”

 

5. COLABORĂRI

Din anul 2012, Asociaţia “DANROM” este membră a Grupului Mixt de Lucru din cadrul Prefecturii Brăila,

Din anul 2015, Asociaţia “DANROM” a devenit membră a Grupul Local de Acţiune “Câmpia de vest a Brăilei”.

Din anul 2015, Asociaţia “DANROM”este membră ROMA FORUM.

6. CUM TE POȚI IMPLICA?

Donează…

Contribuția ta - unică sau recurentă - este foarte importantă pentru dezvoltarea serviciilor educaționale oferite copiilor discriminaţi, abandonați, neglijați, dar și tinerilor. Donațiile pot fi efectuate în contul:

IBAN RO95BRDE090SV34377560900

 

Redirecţionează 2%

Ai avut venituri impozabile anul trecut? Asta înseamnă că ești eligibil pentru a spune statului că 2% din ceea ce îi dai sub formă de impozit să meargă către un

impact real pentru educație, pentru copii. Acest lucru nu presupune niciun cost

pentru tine, dar agregat înseamnă foarte mult pentru un ONG.

 

Devino voluntar…

 

Voluntarii sunt oamenii care fac lucrurile să meargă, fără de care nu am fi putut obține rezultate frumoase cu copiii și tinerii care beneficiază de programele

noastre. Alătură-te echipei noastre și contribuie la activitățile directe cu beneficiarii sau aplică pentru o poziție în departamente!

 

Dorim să mulţumim membrilor fondatori ai Asociaţia “DANROM”, d-nul Nelu Matei si d-na Elena Dinca, dar şi voluntarilor care ne-au sprijinit în activitatea noastră.

www.asociatiadarom.com

 

PLAN DE ACȚIUNE

2018

1. Implicarea la nivelul județului prin Grupul de Lucru Mixt din cadrul Prefecturi Brăila a eficentizări, promovării măsurilor afirmative pentru romi.

2. Monitorizarea autorităților locale publice și a reprezentanților formali a romilor din județul Brăila privind implementarea măsurilor din cadrul Strategiei de incluziune a persoanelor de etnie romă.

3. Elaborarea și monitorizarea Strategiei județene privind implementarea și de măsuri anti – discriminare în instituțiile publice la nivelul județului Brăila.

 

 

 

Raport întocmit de

Florina Vitiuc

Cordonator voluntar proiecte şi programe

 

 

Kind regards

Caraivan Daniel

         

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2015