MISIUNE

          Asociaţia este o organizaţie, independentă, non-guvernamentală, non-profit, cu caracter apolitic, care lucreaza CU si PENTRU romi.

          Asociaţia DANROMîsi propune să acţioneaze în scopuri socio-culturale, economice, profesionale, ştiinţifice şi educaţionale pentru dezvoltarea comunităţilor de romi prin încheierea de protocoale de colaborare si desfaşurarea de campanii si activităţi benefice comunităţilor de romi.

          Asociaţia “DANROMare ca membrii fondatorii persoane cu experientă în scrierea  si implementarea de proiecte cu finanţare europeană, şi care au desfăşurat campanii civice si de educaţie în mai multe comunităţi de romi.

          Asociaţia are următoarele obiective:

-        Monitorizarea cazurilor de încalcare a drepturilor omului;

-        Asistenţă legala pentru victimele cazurilor de discriminare;

-        Realizarea de proiecte si iniţiative pentru sprijinirea grupurilor dezavantajate în general şi a romilor în special;

-        Facilitarea dialogului între autorităţi si membrii comunităţii;